Защо Вие – истински влюбените в операта, да не станете нейни поддръжници?

Изкуството на Софийската опера отдавна е завоювала с яркото си присъствие националната и международна сцена. За да върви успешно напред, въпреки предизвикателствата на времето, операта по целия свят се нуждае от личната подкрепа на своята публика.

За да бъде Софийската опера на предната линия по време на невижданото изпитание КОВИД-19 за спасение на духовността и контакта с живото изкуство, намерихме нашия път към публиката, а така и следваме примера на най-големите оперни театри по света, да излъчваме на живо свои оперни и балетни постановки.

Софийската опера предложи на поклонниците на оперното и балетно изкуство от столицата, страната и многобройните гости от чужбина, своята най-нова инициатива SOFIA OPERA PEARLS STREAMS серия излъчване на оперни перли в архива от богатството на оперния и балетен репертоар на Софийската опера.

За да не допуснем отсъствието на вярната ни публика, свикнала със спектаклите ни от петте сцени на Софийската опера, а именно: Голямата зала на Софийската опера, Малката сцена, Залата за бебоци, летните фестивални сцени на "Опера в Парка на Военната академия”, "Белоградчишките скали" и фестивалния пърформанс "Вагнер-Магура", Софийската опера и балет даде старт за излъчване на наши оперни и балетни постановки, сътворени през изминалите сезони.

Големият оперен театър е и голям духовен център, който заслужава личната Ви и обществена подкрепа. Това не е ли всъщност възобновяването на една българска традиция, родена още през Възраждането? Религиозните храмове на нашите предци са построени със средствата на вярващите, а културните храмове – читалищата, със средствата на жадните за просвета и култура.

 

Why don't you - the true lovers of opera - become its supporters?

 

The art of the Sofia Opera has long gained a strong presence on the national and international stage. In order to move forward successfully, despite the challenges of the times, opera around the world needs the personal support of its audience.


In order for the Sofia Opera to be on the front line during the unprecedented COVID-19 trial for the salvation of spirituality and contact with the living arts, we have found our way to the audience, as well as following the example of the largest opera theatres in the world, to broadcast live our opera and ballet productions. The Sofia Opera has offered the fans of opera and ballet art from the capital city, the country and numerous guests from abroad, its latest initiative SOFIA OPERA PEARLS STREAMS a series of opera pearls in the archive from the rich opera and ballet repertoire of the Sofia Opera.


In order not to allow the absence of our loyal audience, accustomed to our performances at the five stages of the Sofia Opera, namely: the Grand Hall of the Sofia Opera, the Small Stage, the Babies Hall, the summer festival stages of the Opera at the Military Academy Park, The Belogradchik Rocks and the festival performance of Wagner-Magura, the Sofia Opera and Ballet started the broadcast of our opera and ballet productions created over the past seasons.


The Grand Opera House is also a great spiritual centre that deserves your personal and public support. Isn't this really the resurgence of a Bulgarian tradition born back in the time of National Revival? The religious temples of our ancestors were built with the resources of believers, and the cultural temples - community centres, with the funds of those thirsty for education and culture.

 

ПОДКРЕПИ СОФИЙСКАТА ОПЕРА И БАЛЕТ
SUPPORT THE SOFIA OPERA AND BALLET

 
 
 
Желая да даря / I'd like to give